Teknisk anlegg


Det tekniske anlegg består av:

 

  • Grillhus med tre griller, border og benker
  • Toalett
  • Teknisk rom/lager
  • Utvendig grillplass
  • Brygge med båt som rullestolbrukerne selv kan trille om bord i.
  • Renne for utsetting av kano – spesiallaget for brukere med funksjonshemning.
  • Renne for bading fra rullestol.
  • Boccia baner – 3 stk.
  • Asfaltert parkeringsplass for spesialbiler.

Beliggenhet: 

Anlegget ligger ca.150 m forbi inn kjøring til Alsvik Natursenter og grenser til Lutsivassdraget. Tomtens størrelse er ca 4 dekar.


Løsningen er levert av: Commentum Forlag AS
Powered by: www.i-tools.no