Om senteret

Målsettingen for initiativtakerne var å skape et anlegg der funksjonshemmede kan fungere i en friluftssammenheng.

Å tilby adgang til båt, fiske og friluftsliv på linje med funksjonsfriske.

Det er en menneskerett å klare seg selv. En funksjonshemmet skal derfor på egenhånd og i sammen med likesinnede kunne
  • Bruke båt
  • Bruke kajakk og kano
  • Ha et grillparty med venner, innendørs eller utendørs.
  • Ta seg et bad på stranda
  • Bruke uteplassen til spill

BRUKEREN skal også kunne ta med seg venner og familiemedlemmer. Men han skal være deltaker – ikke tilskuer.

BELIGGENHETEN til anlegget er ved Lutsivannet i Sandnes  kommune.

Det TEKNISKE ANLEGGET består av grillhus med tilhørende griller og avtrekk, tilpasset toalett, bord og benker, brygge med båt og kanoutsettingsrenne.

Løsningen er levert av: Commentum Forlag AS
Powered by: www.i-tools.no