Velkommen til Fureneset

Fureneset Aktivitetssenter for funksjonshemmede er et senter tilpasset brukernes behov og ønske om å delta i friluftsaktiviteter.
Senteret ligger ved Lutsivannet i Sandnes kommune, og er kommet i stand gjennom et fruktbart samarbeid mellom Lionsklubbene i Sandnes og Gjesdal og brukerorganisasjonene i Sandnes.

Dersom du ønsker mer informasjon om HISTORIEN og HVEM SOM STÅR BAK kan du lese mer om oss her.

HVORDAN FINNE FRAM? Se kartsidene.


Løsningen er levert av: Commentum Forlag AS
Powered by: www.i-tools.no